Sykdom

Mitt barn er sykt - kan det gå i barnehagen?

 

Folkehelseinstuttet har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler (www.fhi.no). 

Du må gå ut fra barnets allmenntilstand. Det er ikke foreldrenes eller personalets behov som skal avgjøre om et barn skal være hjemme eller ikke. Et sykt og slapt barn trenger ofte et fang å sitte på. I en gruppe med barn er det ofte masete og mange barn ønsker personalets oppmerksomhet.

Generelt kan man si at barnets allmenntilstand dvs. hvordan det sover, spiser og klarer å være med i leken som avgjør om det skal være hjemme eller ikke. I barrnehagens perm ligger retningslinjer fra Trondheim kommune angående sykdom.

En hovedregel er at barn med feber og akutte diaretilstander bør holdes hjemme. Dette gjelder ikke barn som konstitusjonelt (til vanlig )har tendens til løs avføring. Alle bleiebarn med diaretilstander skal ha normal avføring i 48 timer før de kan gå tilbake  i barnehagen. Rådfør deg med barnehagepersonalet når du føler deg usikker. Etter lengre tids sykdom kan det være riktig å la barnet være med i barnehagegruppen
kortere tid de første dagene. Hvis du er i tvil om barnets diagnose og behandling kan du ta kontakt med lege eller helsesøster.

Hva hvis barnet får mollusker?

Det dannes 1 til 5 mm store blanke opphøyninger i huden, som etter noen uker får en inndragning på midten. Mollusker
forårsakes av virus og barnet smitter seg selv når det klør. Molluskene smitter sjelden til andre personer og helbredes oftest uten behandling. Av og til kan det være nødvendig å skrape dem bort. Det er ikke nødvendig å holde barnet hjemme fra barnehagen.

Hva hvis barnet får småmark?

Denne er smal, hvit, ca. 1 cm lang og ligner en bomullstråd. Det vanligste symptomet er nattkløe rundt endetarmsåpningen. Tilstanden behandles med et reseptfritt ormemiddel. Barnet kan gå i barnehage dagen etter at behandling er igangsatt. Det er ingen grunn til å holde barnet hjemme fra barnehagen.

Hva hvis barnet får soppinfeksjoner?

Det er ikke vanlig at barn får soppinfeksjoner i huden. Men hvis du har husdyr som f.eks. marsvin, kan barnet få en soppinfeksjon kalt "ringorm". Dette gir et typisk ringformet utslett i huden. Behandlingen er ofte langvarig med soppdrepende salve. Barnet kan gå i barnehage dagen etter at behandling er igangsatt.

Hva hvis barnet får vorter?

Disse forårsakes av virus. De helbredes ofte av seg selv, men det kan ta opp til 2 år før de forsvinner helt. Behandling kan være nødvendig dersom vorten sitter på et utsatt sted eller dersom den blør. Barnet kan gå i barnehagen som normalt.

Hva hvis barnet får hodelus?

Lus er 2-3 mm store og spres gjennom direkte kontakt. Dette behandles med et spesielt middel som er til salgs på apoteket uten resept. Husk at hele familien må undersøkes og evt.behandles samtidig. Barnet kan gå i barnehage dagen etter at behandling er igangsatt.
Husk at personalet må varsles slik at andre barn kan bli undersøkt og behandlet snarest mulig. Barnet bør kontrolleres nøye flere uker etter behandling.

Hva hvis barnet får øyeinfeksjon?

Øyeinfeksjoner opptrer ofte i forbindelse med forkjølelser. De går ofte over av seg selv, på samme måte som
forkjølelser gjør. Du kan gjøre rent i og omkring øynene ved å tørke eller skylle med vann eller fysiologiske saltvann. Dersom infeksjonen er uttalt, dersom den blir langvarig eller er kombinert med andre symptomer, kan antibiotikabehandling være nødvendig. Man bruker da øyedråper eller en salve. Dersom barnet har nedsatt allmenntilstand eller dersom det kommer mye verk fra øynene bør lege oppsøkes for evt. behandling. Barn som får øyedråper eller salve, kan gå i barnehage dagen etter at behandling er igangsatt.

Hva hvis barnet får ørebetennelse?

Ørebetennelse kan være forårsaket av bakterier. Dersom almenntilstanden er upåvirket, kan barnet gå i barnehagen
selv om det bruker antibiotika. Er allmenntilstand dårlig, holdes barnet hjemme.

Hva hvis barnet blir forkjølet eller
snørret?

Snørr er i begynnelsen klart og kan gå over til tykt grønt snørr etter en tid. Ved kortvarig snørr uten påvirket allmenntilstand er det ingen grunn til å holde barnet borte fra barnehaven. Det kan være nødvendig å få barnet legeundersøkt ved langvarig blank snørr siden
dette kan være et tegn på allergi. Barn med snørr, uten feber eller nedsatt allmenntilstand behøver ikke å isoleres fra gruppen og kan gå i barnehagen.

Hva hvis barnet får omgangssyke?

Symptomene er diare og/eller brekninger. Barnet kan miste mye væske, og det er derfor viktig å passe på at det drikker rikelig. Lege eller helsesøster kan gi råd om diett. I det akutte stadiet skal barnet være hjemme. Når barnets allmenntilstand tilsier det, kan det vende tilbake til barnehagen. Barnet skal da kunne innta fast føde og være opplagt, samt være symtomfri i 48 timer. Ved langvarig diare eller diare med dårlig allmenntilstand bør lege kontaktes for evt å ta en avføringsprøve. Dersom det påvises bakterier i avføringen kan det være aktuelt å holde barnet hjemme til prøven blir negative for å hindre at andre barn blir smittet. Helsesøster eller lege kan fortelle deg om hva slags regler som
gjelder for de ulike bakteriene.

Må barnet være hjemme hvis det har
feber?

Feber skyldes vanligvis en infeksjon forårsaket av virus eller bakterier. Barnets temperatur måles i endetarmen og
som feber regnes morgentemperatur over 37´5 og kveldstemperatur over 38. Noen barn kan normalt har en litt høyere temperatur enn dette.
Barn med feber skal være hjemme. La barnet ditt få en feberfri dag hjemme før det vender tilbake til barnehagen.

Hva hvis barnet hoster?

Noen barn får lett hoste i forbindelse med vanlig forkjølelse. Dersom barnet ikke virker sykt, kan det gå
i barnehagen som vanlig. Hoste kan for mange forverres ved fysisk aktivitet, og du bør derfor holde deg orientert om hvordan barnet greier dagen i barnehagen. Ved langvarig hoste bør barnet bedømmes av lege med tanke på evt. allergiske årsak.

Hva hvis barnet har vondt i halsen?

Dette skyldes en infeksjon i svelget. Små barn kan ikke alltid fortelle at de har vondt i halsen. Tegn på halsinfeksjon kan være at barnet ikke vil drikke, spise eller har feber. Iblant forekommer brekninger, magesmerter og noen sikler. Dersom barnet har vondt i halsen og i tillegg har feber mer enn et par dager, kan det være spørsmål om en bakteriell infeksjon forårsaket av gruppe A streptokokker. Barnet kan da trenge antibiotika og du bør da oppsøke lege med barnet ditt. Gruppe A streptokokker kan gi epidemier blant barn, gi derfor beskjed til
personalet dersom ditt barn har en slik infeksjon. Barnet gå tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt hvis det orker å delta i gruppesamvær sammen med de andre barna. Ved andre halsinfeksjoner er det kun barnets allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i barnehagen.

Hva hvis barnet får kikhoste?

Siden det er vanlig å vaksinere mot kikhoste, opptrer sykdommen sjelden i vårt land. Større barn som får kikhoste, får lettere symptomer hvis de er vaksinert. Kikhoste smitter mest i begynnelsen før det typiske symptomet "kiking" oppstår, men det kan være en viss
smittefare under hele sykdomsperioden. Det er derfor viktig å gi personalet beskjed dersom barnet får diagnostisert kikhoste slik at det kan undersøkes om de andre barna er beskyttet ved vaksinasjon. Om barnet skal være hjemme
avhenger av dets allmenntilstand. Dårlig søvn og hoste/kikingen med brekninger innebærer at barnet ikke orker å være i barnehage. Dette betyr i praksis at det kan ta 2-4 uker før barnet kan gå i barnehage. Barnet skal ikke gå i barnehage før tidligst 5 dager etter igangsatt antibiotikabehandling.

Hva hvis barnet får vannkopper?

Dette skyldes en virusinfeksjon som forårsaker små væskefylte blemmer, såkalte kopper. Disse kommer i ulike stadier; ferske blemmer opptrer samtidig med inntørkede. Barn med intens klø kan også få en bakterieinfeksjon der barnet klør seg. Barnet må være hjemme til blemmene har tørket inn.

Hva hvis barnet får brennkopper?

Dette er en bakteriell infeksjon med sår rundt nese og munn. Du kan forsøke å vaske bort skorpen med såpe og vann, og eventuelt dekke til med et plaster. Noen ganger må man bruke en bakteriedrepende salve som smøres på. Barnet bør være hjemme hvis infeksjonen er utbredd og  behandles med antibiotika. Barnet kan gå tilbake til barnehagen dagen etter at behandlingen er igangsatt.

Hva hvis barnet får skarlagensfeber?

Skarlagensfeber forårsakes av gruppe A streptokokkbakterien. Symptomene består av vondt i halsen, "bringebærtunge", finprikket utslett og feber. Den behandles med antibiotika. Barnet kan gå tilbake til barnehagen dagen etter at behandlingen er igangsatt og allmenntilstanden er blitt bedre. Husk å gi beskjed til
barnehagepersonalet.

Hva hvis barnet får meslinger, kusma
eller røde hunder?

Siden de fleste barn over 15 måneder er vaksinert med MMR vaksine mot disse virusinfeksjonene, er det i dag ikke
vanlig at barn får noen av disse sykdommene. Mange ganger kan det være vanskelig å stille diagnosen selv, og du bør derfor kontakte lege om du mistenker at barnet skulle ha en av disse sykdommene. Dersom diagnosen blir bekreftet av lege bør man kontakte barnehagen. Hvor lenge barnet må holdes borte fra barnehagen avhenger av om alle de andre barna er vaksinert og om det finnes gravide barnehagepersonell som ikke er immun mot røde hunder. Helsesøster eller lege vil kunne gi nærmere informasjon.

Hva hvis barnet får hånd-fot- og
munnsyke?

Denne utslettsykdommen skyldes et virus og kan gi halsonde, feber og utslett i munnen , håndflater eller fotsåler. Sykdommen er ufarlig og barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden er god uavhengig om utslettet er borte.

Mer info om de enkelte sykdommene
kan du finner her: www.lommelegen.no