Samarbeidsbarnehage

Våre samarbeidsbarnehager er Lekeplassen og Nydammen familiebarnehage. Vi treffes nesten hver dag og våre 3 barnehager har barn på tvers av alder. Ved å treffes på denne måten har vi en unik mulighet til å ha både store og små grupper. Vi gjør aldersbaserte ting på tvers av grupper og finner en styrke gjennom det. Vi har også flere voksne å spille på. 

Vi samarbeider også tett med Løkka familiebarnehage som ligger på Jonsvatnet