Opptak

            


Det er samordnet opptak for alle trondheimsbarnehagene.

Trondheim kommune har pr. definisjon full barnehagedekning;

"Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrift " (Lov om barnehager § 12a)

Søknad

 • Det søkes på barnehageplass via et elektronisk søknadsskjema  
  Dette er felles for både kommunale, private og familiebarnehager.
 • Du kan prioritere to enheter/barnehager i din søknad. 
  NB! Enkelte enheter kan bestå av flere barnehager. Det kan ikke søkes
        på enkeltbarnehager innenfor en større enhet, man vil være søker på alle
        barnehagene innenfor enheten.
 • Private barnehager og familiebarnehager kan ha egne opptakskriterier og
  egne opptakskretser. Se derfor i vedtektene til den enkelte barnehage for å
  sjekke om du kommer inn under deres opptakskriterier eller opptakskrets.
 • Alle søkere får en skriftlig bekreftelse fra Oppvekstkontoret enten per e-post eller
  brev på at søknaden er mottatt og registrert.
 • Det sendes ikke ut bekreftelse på endring av søknad. 

Tildeling av plass

Oppvekstkontoret tildeler plasser i kommunale barnehager og familiebarnehager. Private barnehager tildeler plassene selv. Oppvekstkontoret eller barnehagene kan ikke svare på hvorvidt det er håp om å få plass eller hvor lang tid det vil ta før det blir ledige plasser, da dette er avhengig av oppsigelser.

Som hovedregel blir opptak til barnehageplass tatt blant søkere som søker enheten/barnehagen som første ønske først. Hvis man ikke har nok søkere på første ønske, vil opptak bli tatt blant søkere som søker enheten/barnehagen som andre ønske.

Trondheim kommune tilstreber å innfri foreldrenes ønsker og behov om barnehageplass. Det er ikke alltid mulig der etterspørselen er større enn tilbudet av plasser. Det kan derfor hende at søkere verken får sitt første eller andre ønske oppfylt, kanskje heller ikke plass i ønsket bydel. Søkere kan derfor i stedet få tildelt plass i nærliggende barnehage eller bydel.

Utsending av tilbud

Kommunale- og familiebarnehager:
Tilbud om barnehageplass sendes per e-post hvis e-postadressen er oppgitt i søknaden. Foreldre som takker ja til tilbudet må skrive ut svarslippen, underskrive og sende denne tilbake til Oppvekstkontoret. Svarfristen er fem dager. Tilbudet gis til en annen hvis svar uteblir. 
Foreldre kan takke nei til tilbud per e-post.

Private barnehager:
Tilbud om plass i private barnehager sendes per brev. Svar på tilbudet skal sendes direkte til den enkelte barnehage.

Sletting av søknader

Barnehagesøknaden gjelder kun det året man har søkt i. Det vil si at hvis man søker i 2013, så gjelder søknaden kun for året 2013. Søknaden slettes ved årsskiftet.

KONTAKT

Vikåsen familiebarnehage

Sagplassveien 57

7054 Ranheim

Tlf: 92 800 200

m-aadahl@outlook.com


Oppdatert 27.11.2013.