Ansatte: 

 

Hos Vikåsen familiebarnehage finner du Marianne, Anna, Merete, Carina og Lene.

Marianne er eier og driver av barnehagen. Hun har gått på BI og tatt ulike fag innen markedsføring og ledelse. I tillegg ble Marianne utdannet barnehagelærer våren 2016 og er jevnlig på andre kurs for å holde seg oppdatert. 2019 ble hun ferdig med videreutdannig på DMMH i emnet språklæring og språkutvikling. I 2020 begynte hun på NTNU hvor hun nå tar en Master innen Barn og unges psykiske helse- Barnevern

Merete er barnehagens solstråle. Merete har jobbet mange år i en annen stor barnehage og har med seg verdifull erfaring derfra. I 2013/2014 gjennomførte hun KomPass på Dronning Mauds Minne Høyskole. Hun er i tillegg jevnlig på kurs for oppdatering innen barnehageyrket.

Anna jobber fast 20 % men jobber nå 100 % hos oss da hun er vikar for Merete på ubestemt tid.  Hun er utdannet barnehagelærer, har jobbet flere år i en annen barnehage og jobber i tillegg på sykehjem som tilkallingshjelp. 

Carina er vår faste vikar. Carina er godt i gang med sykepleierutdanning og har tidligere jobbet som svømmeinstruktør for barn. 

Lene er utdannet barnehagelærer og fungerer som tilkallingsvikar for oss.