Hos Vikåsen familiebarnehage finner du Marianne, Merete og Ida.

Marianne er eier og driver av barnehagen. Hun har gått flere år på BI og tatt ulike fag innen markedsføring og ledelse. I tillegg ble Marianne utdannet barnehagelærer våren 2016 og er jevnlig på andre kurs for å holde seg oppdatert. 2018/2019 ble hun ferdig med videreutdannig på DMMH i emnet språklæring og språkutvikling. Marianne er nå i gang med en master ved NTNU: Barn og unges psykiske helse 

 
 
 

Merete er barnehagens solstråle. Merete har jobbet mange år i en annen stor barnehage og har med seg verdifull erfaring derfra. I 2013/2014 gjennomførte hun KomPass på Dronning Mauds Minne Høyskole. Hun er i tillegg jevnlig på kurs for oppdatering innen barnehageyrket.

 
 
 
 

Ida er utdannet barnehagelærer og har sammen med Marianne ansvar for den pedagogiske virksomheten. Hun jobber også hos våre samarbeidsbarnehager så vi ser henne nesten hver dag. 

 
 

Carina er vår faste vikar. Carina er godt i gang med sykepleierutdanning og har tidligere jobbet som svømmeinstruktør for barn.