Covid-19

11.09.2020 10:06

Grunnet Covid-19 er en del av våre aktiviteter på vent. Vi sørger allikevel for at barna har et fullverdig tilbud. 

Vi har skjerpede rutiner for hygienetiltak og følger alle restriksjoner som er satt for barnehager i Norge. 

Vi har utarbeidet skriftlige rutiner angående Covid-19 og de blir oppdatert ved nye restriksjoner.  

Foreldre blir informert gjennom vår lukkede side på facebook samt at egen perm for Covid-19 ligger tilgjengelig for informasjon. 

—————

Tilbake