Nettverk og kompetanseutvikling

 

Vikåsen familiebarnehage samarbeider nesten daglig med Nydammen og Lekeplassen familiebarnehage. I tillegg samarbeider barnehagen med Løkka familiebarnehage.

I tillegg til å ha flere voksne å spille på fagmessig, samarbeider Lekeplassen-, Nydammen- og Vikåsen familiebarnehage på tvers med å gjennomgå internkontroll 1 gang pr. halvår.

Vikåsen familiebarnehage er i tillegg i nettverk med Nydammen-, Lekeplassen-, Løkka-, Fykenveien- og Solstrålen familiebarnehage. Møtene skal finne sted 2 ganger hvert halvår eller etter behov. På disse møtene møtes alle ansatte.

De nevnte familiebarnehagene har et samarbeid med Tone Raphael om kompetanseutvikling, samt at alle familiebarnehagene er med i fagteam i regi av Barne- og familietjenesten Østbyen.

Marianne, styrer av barnehagen er regelmessig på kurs i regi av NTNU, rettet mot barn og psykisk helse, samt kurs videreformidlet av Trondheim kommune. Marianne tar i tillegg en videreutdanning rettet mot en master innen barn og ungdoms psykiske helse.