Fysisk aktivitet

Visste du at bevegelse gjør deg glad, både i kropp og sinn? Barn er skapt for bevegelse og aktivitet, men mange barn beveger seg allikevel ikke nok. Vi setter fysisk aktivitet for barn høyt. Målet vårt er at alle barn skal møte gode og utfordrende bevegelsesmiljøer både ute, inne og på tur. Vi vil bidra til at barnet ditt r gode vaner allerede i barnehagealder.  

Hvorfor er fysisk aktivitet for barn viktig?  

Forskning viser at: 

 • Det er for stor variasjon i barns aktivitetsnivå. 
 • Barns aktivitetsnivå har betydning for fysisk og psykisk helse.  
 • Barnehagen spiller en stor rolle for hvor aktive barna er. 

Barn er i utvikling og det er ekstra viktig at de får nok og allsidig fysisk aktivitet. Du har sikkert sett hvordan barnet ditt stadig utfordrer seg selv for å mestre nye motoriske ferdigheter. Fra første gang barnet snur seg rundt på gulvet, til de første stabbende skrittene ligger det mange timers intens øving, prøving og feiling. Gleden barnet ditt uttrykker når det mestrer en ny ferdighet viser gang på gang at det er verdt alt strevet.  

 

Fra de første små skrittene til å henge opp ned i klatrestativet  

Når barnet ditt begynner i barnehagenkan det hende at det allerede har tatt sine første skritt, men det kan også hende at det enda er en stund til barnet ditt begynner å gå. Det er i tilfelle helt normalt. Du lurer kanskje på hvordan barnet ditt kommer til å ha det i barnehagen hvis det ikke kan gå ved barnehagestart? Du kan være trygg på at vi skal møte alle barn der de er i utviklingen og sikre gode dager, også for de yngste som ikke går enda.  

Med de yngste barna i barnehagen foregår leken på gulvet, og barnet ditt skal få mange muligheter til å utfolde seg fysisk i trygge omgivelser. En aktivitet i barnehagen kan for eksempel handle om å krabbe eller gå opp trapper, og å få en hjelpende hånd på vei ned igjen. En annen aktivitet kan være å krype og stabbe rundt på myke matter. Kanskje under et bord, og over en pute?  

Det skjer mye i den motoriske utviklingen frem til barnet er to år.

Ved to-års alder mestrer mange: 

 • å gå i en hæl-til-tå bevegelse 
 • å falle mindre og være bedre til å styre unna hindringer 
 • å løpe med små skritt 
 • å klatre opp trapper ett trinn om gangen, men trenger kanskje hjelp ned igjen 

I løpet av barnehagetiden kommer de fleste barn til å mestre mange motoriske ferdigheter som å løpe, rulle, balansere, hinke på ett benklatre, sykle trehjulssykkelkaste og ta imot en ball og gå i ulendt terrengNår barnet ditt blir eldre trenger det gradvis større fysiske utfordringer, og det får det gjerne gjennom aktiviteter som hinderløyper eller på turer i skogen og i nærmiljøet. Fordi vi satser på bevegelse er vi gode på å legge til rette for morsomme aktiviteter som utfordrer barnet ditt gjennom hele barnehageløpet.  

Gode miljøer for fysisk aktivitet for barn 

Vi jobber med å skape gode miljøer for fysisk aktivitet for barn ved å legge til rette for allsidig aktivitet inne, ute og på tur. Et godt miljø for bevegelse kjennetegnes av at det er muligheter for variert fysisk lek både inne og ute. Barnet ditt skal få møte miljøer som gir utfordringer i takt med utviklingen det har. Det skal alltid være noe å strekke seg etter – og noe som kiler litt i magen.  


Lekende barn er ofte aktive barn 

Når barn leker er de ofte fysisk aktiveDerfor er gode lekemiljøer også gode bevegelsesmiljøer. I leken har vi voksne to roller, nemlig den observerende og den aktive. Vi må observere leken for å legge merke til hvilke barn som trenger støtte for å komme med i lek og hvilke barn som trenger inspirasjon til å være mer aktive. Vi må være aktive i lek fordi det inspirerer barna til selv å være aktive i lek og aktivitet. Hva er vel bedre enn når de voksne er med på Sisten, Hermegåsa, eller fotball? 

Her noen tips til aktiviteter som får opp pulsen og som dere kan gjøre hjemme: 

 • Lek at dere er ulike dyr og beveg dere som hund, katt, hest, slange, harer eller kenguruer. 
 • Bruk naturen som hinderløype. Balanser over stokker, hopp fra stein til stein, kryp gjennom busker og løp over enger.  
 • Lek leker som Hermegåsa, Sisten, Haien kommer, hopp paradis eller arranger et potetløp i familien.  
 • Dans sammen til musikk som barnet ditt liker. 
 • Blås opp ballonger og samarbeid om å holde dem i luften. 

Fysisk aktivitet stimulerer tenkeevnen vår 

Fysisk aktivitet og hjernens utvikling henger sammen. Forskning finner at fysisk aktivitet faktisk stimulerer evnen vår til å tenke. Når vi er fysisk aktive stimuleres de delene av hjernen som er viktig for forståelse, oppmerksomhet og konsentrasjon. Når barnet ditt får nok fysisk aktivitet hver dag er det altså ikke bare bra for den fysiske og psykiske helsen, men også for at hjernen skal kunne motta og behandle informasjon og erfaringer.  

En annen sammenheng mellom fysisk aktivitet og læring handler om at mange av oss lærer best om vi samtidig får være i aktivitet. Du har kanskje hørt uttrykket «Learning by doing»? Det handler om at du lærer best om du faktisk får gjøre selv. Det er på mange måter ganske selvsagt. Ingen tror vel at et barn vil lære å sykle ved å kun bli fortalt hvordan det skal gjøres? Derfor tar vi med oss den fysiske aktiviteten inn i mange av barnehagens fagområder. For eksempel kan barnet erfare vekt gjennom å prøve å løfte tunge og lette ting. Eller vi kan finne ut hvor lang en Tyrannosaurus Rex var fra hode til hale ved å skritte opp lengden på utelekeplassen.  

Spirende turglede 

Naturen og nærmiljøet byr på mange muligheter for spennende eventyr i det fri og fysisk aktivitet for barn. I naturen får vi andre fysiske utfordringer enn i barnehagen – bare tenk på hvor krevende det kan være for en to-åring å gå i ulendt terreng, eller hvordan det kan kile i magen i toppen av et tre! Vi har lang erfaring med tur og deler våre beste tips med deg om alt fra å pakke tursekken til den beste turmaten.