Foreldrebetaling

Vikåsen familiebarnehage har fastsatt makspris på lik linje med andre barnehager i Norge. Den er pr. 1.8.2019 på 3040,- for 100 % plass.   
I tillegg kommer kost som er 150,- i måneden. I dette inngår lunch og frukt/ekstramåltid hver dag
Fra 1 januar 2020 vil kost går opp til 200,- i måneden. 
 
    Barnehageplass betales fra den dagen du får tilbud om å starte. 

I august starter mange nye barn i barnehage, og regelen her er:

Barn som får tilbud om plass fra 1.august, skal få begynne senest den 10. august. Disse betaler kontingent for hele måneden. Barn som får tilbud om plass f.o.m. den 11. august skal betale kontingent fra tilbudsdato.

Ved oppstart

Dersom barn får tilbud om plass fra den 1. i måneden skal de få begynne senest den 10. i måneden. Disse betaler kontingent for hele måneden. Barn som får tilbud om plass f.o.m. den 11. i måneden skal betale kontingent fra tilbudsdato. Tilbudsdato og oppstartdato må derfor være den samme.

 

 

 

Kontakt

Vikåsen familiebarnehage

Sagplassveien 57

7054 Ranheim

Tlf: 92800200

m-aadahl@outlook.com