Ferieavvikling i barnehagen

 

Vi har vi et tett samarbeid med Lekeplassen og Nydammen familiebarnehage. Vi har derfor muliget til å en fleksibel ferieavvikling i skoleferien og samarbeider om dette.

Alle barn må ha 4 uker ferie i løpet av skoleferien og 3 må være sammenhengende. Om 2 eller færre barn setter seg opp på ferie en uke, forbeholder barnehagen seg retten til å ha stengt denne uka.

Juli måned er betalingsfri.

Det er ønskelig at opplysninger om at når barnet skal ha ferie, varsles tidligst mulig til barnehagen. Dette gjøres skriftlig og senest 1 april