Her ligger link til Årsplan for 2018/2019. Den gjelder for Vikåsen familiebarnehage og forteller blant annet litt om hva vi gjør, hvordan vi jobber og hvorfor vi gjør de ulike ting. Årsplan er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelse. Årsplan skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. 

Årsplan er godkjent av samarbeidsutvalget i Vikåsen familiebarnehage. Vi håper dere tar dere tid til å lese gjennom den og finner relevant info som dere synes er nyttig.

 

Årsplan 2018-2019.docx (3350178)

 

Styrer/Eier 

Marianne H. Aadahl